+420 608 315 307
fbcdracisekretar@seznam.cz

Členská schůze

Dobrý den, ahoj všem,

rád bych pozval všechny členy klubu starší 18 let na členskou schůzi.

Členská schůze se bude konat, dne 21.5.2023 od 19:00 v restauraci Pyšelka.

Pivo, limo a malé občerstvení zajištěno.

Letošní členská schůze je volební, pokud by někdo z Vás měl zájem aktivně se podílet na směřování spolku, určitě se přihlaste do volby jakémukoliv členovi výkonného výboru

Program volební členské schůze.

1. Prezence

2. Úvod

3. Schválení programu jednání

4. Ustavení pracovního předsednictva

5. Zpráva o činnosti spolku v roce 2022

6. Přehled hospodaření za rok 2022 a návrh rozpočtu 2023

7. Volba počtu členů výkonného výboru

8. Volba předsedy spolku

9. Volba členů výkonného výboru

10. Stanovení členského příspěvku

11. Diskuse

12. Usnesení

13. Závěr

S pozdravem

Jan Wágner

předseda spolku